بیمارتر از بایدن!

انتخابات آمریکا نه فیصله‌بخش که نقطه نزاع دیگری برای قطبی‌گری هر چه بیشتر خواهد بود. این روزها همه از بیماری و فرتوتی رئیس‌جمهور آمریکا می‌گویند…

ادامه مطلب