اعتراف خبرنگار اینترنشنال: اسرائیل پیش از این نیز پناهگاه‌ها را بمباران کرده است

خبرنگار صهیونیست اینترنشنال ضمن اعتراف به دست داشتن رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان المعمدانی یادآور شد: اسرائیل پیش از این نیز پناهگاه‌ها را بمباران کرده…

ادامه مطلب