رییسی: مدیرانی که در ارزیابی‌های نظارتی عملکرد موفقی نداشتند از دولت کنار گذاشته می‌شوند/ بدنبال پایان تنش‌های آبی هستیم

رئیس جمهور گفت: بنای دولت سیزدهم کار شبانه روزی و حل مسائل کشور است لذا مدیرانی که در ارزیابی‌های نظارتی عملکرد موفقی نداشتند با حفظ…

ادامه مطلب