رسانه‌های انگلیس از اعتراض گروهی از مردم اسکاتلند به چارلز سوم، پادشاه انگلیس در سفر او و همسرش به «ادینبرو» خبر دادند.

پادشاه انگلیس در اسکاتلند هو شد

به گزارش گروه بین‌الملل شرکت زرتاج، رسانه‌های انگلیس از اعتراض گروهی از مردم اسکاتلند به چارلز سوم، پادشاه انگلیس در سفر او و همسرش به «ادینبرو» خبر دادند.   در حال تکمیل…  

دیدگاهتان را بنویسید